Showing all 23 results

Show sidebar

Shishkaberry AAAA (170oz)

$30.00$2,200.00

StarKiller AAAA (150oz)

$30.00$2,200.00

Purple Chemo AAAA (160oz)

$30.00$1,950.00

Cream and Tina AAAA (175oz)

$30.00$2,200.00

UK Cheese AAAA (170oz)

$30.00$2,200.00

Purple Gasoline AAAA (180oz)

$30.00$1,950.00

Grand Daddy Purple AAAA (170oz)

$30.00$2,200.00

Master Jedi AAAA (150oz)

$30.00$2,200.00

Afghan Sour Diesel AAAA (15% OFF)

$26.00$1,870.00

Platinum Girl Scout Cookies AAA (95oz)

$27.50$1,280.00

Chemo Kush AAA (15% OFF)

$23.00$1,360.00

Chocolate Thai AAA (110oz)

$27.50$1,550.00

Strawberry Rockstar AAA (135oz)

$25.00$1,750.00

Sherbert AAA (95oz)

$27.50$1,650.00

Death Bubba AAA (110oz)

$25.50$1,211.00

Gelato AA+ (99oz)

$25.00$1,125.00

Mataro Blue AA+ (99oz)

$25.00$1,350.00

Pink Gorilla AA ($89oz)

$25.00$1,000.00

Bubba Kush AA (77oz)

$25.00$950.00

Pacific OG AA (69oz)

$25.00$1,000.00

Rockstar AA (80oz)

$25.00$975.00

ELEVATED Cannabis Infused Chocolate 320mg THC (10% OFF)

$30.00 $27.00

Pakistani Hash

$23.00$350.00